vyhledat
Drobečková navigace

Úvod > O  městysi > Aktuality > Poplatky za svoz odpadu v roce 2023

Poplatky za svoz odpadu v roce 2023Datum konání:
2.1.2023

Pro rok 2023 činí sazba poplatku 650,- Kč za osobu. Poplatník, který dovrší v příslušném kalendářním roce 80 a více let věku je od poplatku osvobozen. Úleva ve výši 50% (platí 325,-) se poskytuje dětem, které v kalendářním roce dovrší nejvýše 14 let věku. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, platí ve výši odpovídající za jednu fyzickou osobu ( tj. 650,- Kč). Poplatek je splatný pro poplatníky vlastnící stavbu pro individuální rekreaci  jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku. Pro poplatníky s trvalým pobytem v městysi Žumberk je poplatek splatný jednorázově do 31. 3. nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 30.6. příslušného kalendářního roku. 

Číslo účtu pro poukázání platby je 1141594329/0800.

Variabilní symbol pro platby je číslo popisné nebo evidenční dané nemovitosti. Pro čísla popisná v Žumberku je VS 100+číslo popisné, pro čísla evidenční v Žumberku je VS 110+číslo popisné. Pro čísla popisná v Částkově je VS 200+číslo popisné, pro čísla evidenční v Částkově je VS 210+číslo evidenční. Pro čísla popisná v Prostějově je VS 300+číslo popisné, pro čísla evidenční v Prostějově je VS 310+číslo evidenční. 

Nebo postačuje pro platby na účet uvést v poznámce pro příjemce příjmení vlastníka nemovitosti, za kterého je poplatek hrazen.

Celé znění Obecně závazné vyhlášky si můžete prohlédnout v sekci Úřad městyse - Vyhlášky, zákony a usnesení.