vyhledat
Drobečková navigace

Úvod > O  městysi > Hrad Žumberk > Hrad Žumberk v současnosti

Hrad Žumberk v současnosti

     Zříceninu hradu Žumberk získala obec do majetku v roce 1990 bezúplatným převodem od ČSTV Praha. Již v této době byl hrad neudržovaný a chátral. Ani obec bohužel neměla z důvodu provádění plynofikace a následné opravě místních komunikací dostatek finančních prostředků na jeho údržbu.

V roce 2008, kdy stav zříceniny hradu začal být neúnosný, rozhodlo zastupitelstvo městyse , že započne s jeho konzervací.

     30.4. 2008 proběhlo první jednání, na kterém bylo rozhodnuto o rozsahu nezbytných oprav.  Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Jan Vinař z firmy MURUS S. S R. O. PRO OBNOVU PAMÁTEK z Prahy. Městys Žumberk obdržel stavební povolení a další závazná stanoviska potřebná pro zahájení prací. Celá akce byla nazvána : „Odstranění nejzávažnějších havarijních stavů a dílčí konzervace zdiva“. Cílem tohoto projektu je odstranit nejzávažnější havarijní stavy zdiva a zajistit staticky nejkritičtější místa. Současně se bude provádět dílčí konzervace zdiva s cílem zachování stop autentických stavebních a architektonických prvků.

     V roce 2009 bylo osloveno několik firem, pro které ovšem nebyla zřícenina hradu Žumberk dostatečně lukrativním místem. Jedinou odbornou firmou, která byla ochotna se stavebními opravami hradu zabývat, je REHIS s.r. o. Havlíčkův Brod. Konzervaci zdiva a restaurování sgrafit pro nás provádí ak.sochař a restaurátor p. Karel Krátký.

     Od tohoto roku se tedy pravidelně každoročně snažíme staticky zajistit a zrestaurovat část zříceniny.

Na opravy také přispívá Pardubický kraj a Ministerstvo kultury ČR. Od zahájení prací jsme získali 340 000,- Kč.

     Díky pomoci památkářů,  archeoložky , projektanta ,  zhotovitele a restaurátora , se nám postupně daří vrátit alespoň částečně Žumberku jeho dominantu. Bez těchto obětavých spolupracovníků by byl zánik zříceniny hradu Žumberk neodvratný.