vyhledat
Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška městyse Žumberk č. 12021 o místní poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 01.01.2021
Obecně závazná vyhláška městyse Žumberk č. 22021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf

01.01.2021

21Obecně závazná vyhláška č. 22019 o místním poplatku ze  psů. pdf

01.01.2020

20Obecně závazná vyhláška č.3/2010 o místním poplatku ze vstupného

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 - Požární řád obce Žumberk

01.09.2005

Řád veřejného pohřebiště 2020.pdf

20.08.2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se vymezují některé povinnosti držitele psů

01.05.2001

Nařízení městyse č. 1/2014 - Tržní řád.pdf

 01.01.2015

Obecně závazná vyhláška č. 12014 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.pdf

01.01.2015

Obecně závazná vyhláška č.1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

4.7.2018

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací