vyhledat

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O  městysi > Kulturní dům > O kulturním domě

Výpis z kroniky obce

Kulturní dům :

     „Přízemní budova z cihlových tvárnic, krytina tašky vlnovky."

Na západní straně má předsíň a dvě místnosti, proti těmto na východní straně jednu velkou místnost.

Vystavěno bylo v r. 1946. Stavba sama byla novinkou a jediná toho druhu v celém okolí. Na připravený základ postavily se sloupy, do nichž se zasunuly cihlové tvárnice a celý dům byl v krátkosti postaven, či lépe řečeno smontován.

     Zdejší rodák Bohumil Laušman, syn Františka Laušmana, učitele na zdejší škole a Rudolfíny, rozené Weissbarthové, dcery obchodníka z čp. 1 jako ministr průmyslu obdržel darem od zaměstnanců cihelen v Hrochově Týnci v r. 1945 stavební materiál na výstavbu domu. Laušman daroval vše své rodné obci a tato postavila kulturní dům čp. 19.

     V kulturním domě byl přednáškový sál, klubovna a knihovna. V klubovně pak byla umístěna obecní úřadovna místního Národního Výboru. Při zřízení měšťanské školy v r. 1946 byl ponechán přednáškový sál v kulturním domě za učebnu mětanské školy. Po uprázdnění obytních místností v obecním domě čp. 79 byla tamtéž zřízena kulturní jizba i Místní národní výbor tam přesídlil a celé čp. 19 ponecháno střední škole.“

     „Koncem měsíce srpna 1972sešli se představitelé obcí Žumberka a Bítovan na společné schůzi k projednání zřízení mateřské školy pro obce Žumberk a přiškolené osady, pro Bítovánky a Bítovany. Výsledkem byla žádost podaná na školský odbor ONV v Chrudimi o zřízení mateřské školy. Dostavil se okresní hygienik, který schválil umístění mateřské školy v kulturním domě. Kulturní dům byl pro účely mateřské školy adaptován, byla přistavena ložnice. Práce byla ukončena 31.5.1973 a činnost školky započala 4.6.1973.

     Pro školní rok 1988/89 nebyl zapsán do MŠ zákonný počet dětí, proto byla MŠ přes všechny snahy tehdejšího MNV uzavřena.“

     Od té doby byla budova využívána jen občas. Svaz žen zde několikrát uspořádal besídku pro děti, chodilo se cvičit. Později byla budova pronajata jako šicí dílna.

Postupem času se z kulturního domu stala chátrající budova.

Rekonstrukce :

     V roce 2009 bylo zastupitelstvem městyse Žumberk rozhodnuto o rekonstrukci kulturního domu. V obci nebylo k dispozici žádné kulturní zařízení k setkávání občanů, či pořádání kulturních a společenských akcí.

     Projektovou dokumentaci na rekonstrukci kulturního domu zpracoval Ing. Jiří Mrkvička. 3.3.2010 začala příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby.

31.5.2010 bylo osloveno celkem 5 firem s výzvou k účasti na výběrovém řízení. Přihlásily se 3 firmy. Rozhodnutím zastupitelstva ze dne 30.6.2010 byla vybrána firma SILAK Chrudim s.r.o., která předložila nejnižší cenovou nabídku.

     Práce na rekonstrukci KD byly zahájeny 25.10.2010.

     Vzhledem k finančním možnostem byla celá akce rozdělena na několik etap, které byly ukončeny 21.10.2013. Celá rekonstrukce stála 2 188 575,- Kč. V průběhu akce se nám podařilo získat z „Programu obnovy venkova“ Pardubického kraje investiční dotaci ve výši 440 000,- Kč. Z rozpočtu městyse bylo zaplaceno 1 748 575,- Kč.

     V současné době je již kulturní dům plně vybaven a slouží k užívání.

Poděkování za krásnou výzdobu patří člence zastupitelstva paní Drahomíře Pešavové.